برچسب ها :مصرف سویا

علم تغذیه

مصرف سویا در پرورش اندام

مصرف سویا در پرورش اندام چه تاثیری بر رشد عضلات ما دارد؟ پروتئین یکی از مهمترین مواد مغذی است که باید در طول بدنسازی به بدن برسد. برای حفظ و رشد عضلات پروتئین مهمترین گزینه قلمداد می‌شود. سویا به عنوان منبع پروتئین گیاهی در تعداد اسید آمینه‌ها با پروتئین‌های حیوانی تفاوت دارد. ترکیب و ترتیب […]Read More