برچسب ها :شیوه های بدنسازی

آموزشی زیبایی اندام

سیستم های تمرینی در بدنسازی

سیستم های تمرینی بدنسازی می تواند در سرعت رشد عضلات تاثیر بسزایی را داشته باشد. یکی از دغدغه‌های بدنسازان خصوصاً در سطوح متوسط و پیشرفته عدم رشد عضلانی و پیشرفت بدنی است. عضله سازی و رشد ماهیچه تا زمانی ادامه خواهد داشت که بدن در شرایط جدید تمرینی قرار گیرد. به کمک انواع سیستم‌های تمرینی، […]Read More