Tag Archives: کفپوش گرانول داخلی

نصب کفپوش نئوفلکس در مجموعه های ورزشی مختلف

کفپوش ورزشی گرانولی خارجی در بازار ایران با نام کفپوش نئوفلکس میشناسند . این شرکت توانسته است با به کارگیری از این نوع کفپوش ورزشی وارداتی تجربه استفاده و نحوه نصب این نوع کفپوش در عملکرد های ورزشی باشگاه های ورزشی را کسب نماید و با ارائه مشاوره دقیق شما مشتریان عزیز را به استفاده […]