Tag Archives: کفپوش های ورزشی گرفلور

چه زمانی از کفپوش چوب مهندسی شده استفاده کنیم

ظاهر کفپوش چوب مهندسی شده پس از نصب شدن، تفاوت زیادی با کفپوش چوب سخت ندارد. با این‌که هر دو نوع کفپوش ظاهر چوب طبیعی را به خانه می‌دهند، با هم تفاوت زیادی دارند و انتخاب بین کفپوش چوب مهندسی‌شده و چوب سخت خیلی‌ها را گیج می‌کند. اما این انتخاب آن‌قدر هم پیچیده نیست؛ نصب کفپوش چوب مهند‌سی‌شده آسان‌تر است و قیمت آن هم […]