Tag Archives: کفپوش اپوکسی پل عابر پیاده

کفپوش اپوکسی پل عابر پیاده

کفپوش اپوکسی پل عابر پیاده فلزی یکی از معضلات مهم برای ساخت پل های عابر پیاده استفاده از کفپوش های مناسب برای محل عبور عابران در روی پل می باشد. عموما برای این منظور از سطوح فلزی عاج دار استفاده می شود اما پس از گذشت مدتی عاج این سطوح ساییده می شود و سطح […]