بایگانی برچسب: چیپس درختی

چیپس درختی به جای چمن‌کاری

شهردار منطقه۲۲ گفت: برای اولین بار طرح چیپس درختی را بجای چمن کاری در شهر تهران انجام دادیم تا به عنوان طرح نوین زیست محیطی و پایلوت در دیگر مناطق اجرا شود. به گزارش ایسنا، علی نوذرپور شهردار منطقه۲۲، با اشاره به طرح حذف کاشت چمن در شهر تهران خاطرنشان کرد: برای اولین بار طرح […]