بایگانی برچسب: چمن مصنوعی مقاومت

چمن مصنوعی مقاومت در برابر اشعه فرابنفش

مقاومت در برابر اشعه فرابنفش در بعضی از کشورها مانند کشورهای اروپای شمالی، کمبود نور خورشید مانع از رشد چمن های طبیعی می شود، حال آن که در برخی مناطق مانند نواحی جنوب استوا، نور و گرمای شدید و آب و هوای خشک، رشد آنها را با مشکل مواجه می نماید. در هر کدام از […]