Tag Archives: چمن مصنوعي با خاب كوتاه

چمن های مصنوعی با خاب کوتاه

چمن های مصنوعی با خاب کوتاه از چمن های مصنوعی با خاب کوتاه در زمین های مخصوص ورزش هایی چون هاکی، تنیس، کریکت، بیس بال، گلف و … که در آنها بازیکن تماس مستقیم با سطح زمین ندارد، استفاده می شود. بنابراین در این چمن ها اهمیت مسئله سایش به اندازه چمن های مورد استفاده […]