Tag Archives: پیمانکار نصب چمن مصنوعی

احداث زمین چمن مصنوعی در تهران و دیگر استانها

گروه ورزشی پالس در راستای برنامه ریزی های هدفمند توانسته است که موقع خوبی در اجرا و احداث زمینهای ورزشی با پوشش چمن مصنوعی استاندارد و مرغوب در شهر تهران و کرج و دیگر شهرهای استان تهران و استانهای همجواره داشته باشد و با سرمایه گذاری های صورت داده شده در این مسیر توانایی اجرایی […]