Tag Archives: پشت با هالتر خمیده

بدنسازی پشت با هالتر خمیده

پشت با هالتر خمیده: برای عضلات پشت و زیر بغل . حرکتی بسیار خوب برای پهن و بزرگ کردن پشت . دستها را کمی بیشتر از عرض شانه به میله هالتر قلاب میکنیم وبه صورت زیر انجام میشه(وقتی وزنه رو به سمت پائین رها میکنیم نفسو میدیم تو و وقتی میکشیم بالا نفسو میدیم بیرون): […]