بایگانی برچسب: نگهداری چمن مصنوعی

راهکارهایی برای نگهداری چمن مصنوعی

راهکارهایی برای نگهداری چمن مصنوعی نگهداری چمن مصنوعی در مورد چمن مصنوعی ،موضوع نگهداری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در زمینی که به طور میانگین روزی ۶ ساعت بازی شود به مدت ۱۵ سال و زمینی که به طور حرفه ای از آن استفاده می شود ، به مدت ۵ سال گارانتی […]

نحوه نگهداری زمین چمن مصنوعی

نگهداری زمین چمن مصنوعی: مفهوم کیفیت فیفا، برنامه تست بسیار مشکل برای سطوح مصنوعی است که به موجب آن تولید کننده های موفق قادر خواهند بود برنامه گواهی برای استفاده از مارک معتبر فیفا برای زمینهای چمن فوتبال را دریافت کنند، زمینهایی که شرایط تست زمین و آزمایشگاه فیفا را دارا هستند و موارد مورد […]