Tag Archives: نخ چمن مصنوعی مونوفلامنت

بهترین نخ چمن مصنوعی کدام است ؟

نخ های چمن مصنوعی کلا در ۲ فاز میباشند: ۱- نخ چمن مصنوعی ورزشی نخ چمن مصنوعی تزئینی برای اینکه بهتر آن را بشناسیم توضیح بیشتر میدهیم: در سیستم ورزشی چند نوع نخ چمن مصنوعی داریم که اولی آن نخ چمن مصنوعی فیبریلیت و نخ چمن مصنوعی مونوفلامنت میباشد. نخ های چمن مصنوعی فیبربلبت هماننده […]