Tag Archives: دستگاه چرخش نیم تنه

استفاده درست از برخی از دستگاه های بدنسازی

برترین ها: برخی از دستگاه های بدنسازی هستند که خاصیتی که گفته می شود را ندارند و به جای آنها می توان حرکات دیگری انجام داد تا نتیجه بهتری گرفت. برخی از این دستگاه ها را در پایین معرفی کرده ایم. ۱٫ دستگاه تقویت پا چرا کاربردی نیست: ماهیچه های پشت پا فقط دو حرکت […]