Tag Archives: دستگاه قدرتی بدنسازی

بدون مشورت نباید از دستگاه های قدرتی بدنسازی استفاده کرد

دکتر رامین کردی متخصص طب ورزشی می گوید بدون مشورت نباید از دستگاه های قدرتی بدنسازی استفاده کرد این روزها تعداد آنهایی که به قصد داشتن اندامی متناسب و ورزیده به کلاس‌های بدن‌سازی مراجعه می‌کنند… کم نیست و گروهی از این افراد، بدون در نظر گرفتن سن و سال‌شان و اوضاع سلامت عمومی‌شان و بدون […]