Tag Archives: دستگاه بدنسازی کشش عضلات

دستگاه بدنسازی پارکی – کشش عضلات

کاربرد:بافت و پیوندهای عضلات پا را کشش داده وباعث افزایش تحرک وخم شدگی مفاصل میشود. —————————- طرز استفاده:یک پارامتناسب باقد خود در داخل دستگاه قرارداده وبا فشار به پای دیگرحرکات کششی رابه اطراف تمرین کنید.