بایگانی برچسب: دستگاه بدنسازی پرس سینه

دستگاه بدنسازی پارکی – پرس سینه

کاربرد : موجب پرورش و افزایش قابلیت انعطاف و خم شدگی ماهیچه ها در اندام فوقانی قفسه سینه ، شانه ها و پشت می گردد. ——– طرز استفاده : روی صندلی نشسته و دستگیره ها را با دو دست بگیرید و فشار دهید آنقدر که بازوها کاملا کشیده شوند و به آهستگی بر گردانید .

انواع دستگاه های بدنسازی

دستگاه بدنسازی جلو پا ماشین دستگاه بدنسازی پشت پا دستگاه بدنسازی اورکراس دستگاه بدنسازی کشش عمود دستگاه بدنسازی قایقی دستگاه بدنسازی پرس سینه دستگاه بدنسازی بالا سینه دستگاه بدنسازی سرشانه دستگاه بدنسازی پشت بازو دیپ دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری دستگاه بدنسازی شکم دستگاه بدنسازی پروانه دستگاه بدنسازی فلای دستگاه بدنسازی فلای معکوس دستگاه بدنسازی […]