بایگانی برچسب: دستگاه بدنسازی قایقرانی

دستگاه بدنسازی پارکی – قایقرانی

کاربرد:باعث تقویت عضلات کمرعضلات پشت بازو وساعدوتقویت شش هاوقلب میشود. ———– طرز استفاده:روی جایگاه نشسته و دسته ها رابا دو دست بگیرید وهارا روی محل قرار دهیدو دسته ها را به صورت متناوب به طرف خود بکشید و بدن خود را به صورت حالت قایقرانی به حرکت در آورید