Tag Archives: دستگاه بدنسازی دو فرمان

دستگاه بدنسازی پارکی – چهار فرمان

کاربرد : باعث تقویت ماهیچه های ناحیه شانه ، مقاصل آرنج ها و مچ گردیده و عملکرد قلب و ششها را تقویت می نماید .همچنین خون در بدن سریع تر گردش می نماید . طرز استفاده : مقابل دستگاه به حالت ایستاده و رو به فرمان قرار بگیرد سپس چرخ ها را درجهت داخل و […]