Tag Archives: حوزه بدنسازی

حکمرانی ژنتیک در فیزیک

حکمرانی ژنتیک در فیزیک علی ادریسی مربی فعال در حوزه بدنسازی و به خصوص فیزیک اینچنین می گوید: آیا رشته فیزیک تمرینات خاصی دارد؟ این روز ها با توجه به فصل مسابقات و فراگیر شدن تب فیزیک همه در این فکر هستند تا به عرصه قهرمانی در رشته فیزیک وارد شوند. معیارهای رشته فیزیک  داشتن کمری […]