Tag Archives: تولید چمن مصنوعی در جهان

اولین تولید چمن مصنوعی در جهان

تولید چمن مصنوعی از سال ۱۹۶۰ توسط شرکت ‏Chemstrand‏ که بعدها به نام ‏Monsanto Textiles Company‏ شهرت یافت، آغاز گردید. تولید این محصول با استفاده از فرآیندهایی مشابه فرآیندهای انجام شده در صنعت کفپوش صورت می گیرد.‏ چمن مصنوعی در مناطقی به کار می رود که امکانات لازم برای رشد چمن های طبیعی فراهم نیست […]