Tag Archives: تمرین قدرتی

تفاوت بین بدنسازی و تمرین قدرتی چیست؟

هدف شما در هنگام ورزش کردن چیست؟ آیا هدفتان ساخت عضلات حجیم است یا به دنبال ایجاد قدرت واقعی و کاربردی هستید؟ در این مقاله متوجه خواهید شد که این دو بسیار متفاوت هستند! بدنسازی، همه چیز در مورد سایز است بدنسازان، وزنه ها را نه به خاطر افزایش قدرت کاربردی بلکه برای افزایش سایز […]