بایگانی برچسب: بدنسازی دستگاه با وزنه

وزش و فواید علمی بدنسازی دستگاه با وزنه

وزش و فواید علمی بدنسازی دستگاه با وزنه ۱- عضله ها را برای نشان دادن بهتر رشد هماهنگ میکند و متابولیسم را افزایش میدهد ، که این موجب افزایش کالری سوزی در طول روز می گردد . شما همواره موقع خواب سوخت و ساز بیشتری دارید. ۲- سیر نزولی متابولیسم بدن شما را که حدود […]