Tag Archives: ایمنی زمین ورزشی

مهمترین استانداردهای زمین های ورزشی

استاندارد در حوزه ورزش، تعابیر و معانی خاص خودش را دارد. در ساخت میادین ورزشی و تولید وسایل و تجهیزات و البسه ورزشی رعایت استاندارد الزامی است. در طراحی اماکن ورزشی، علاوه بر بهره گیری از دانش پیشرفته و بروز در استفاده از مصالح و سازه ها باید به طراحی ظاهری بنا نیز توجه کنیم […]