Tag Archives: انتخاب کفپوش

نحوه انتخاب رنگ مناسب برای کفپوش پارکت

در نهایت تعجب، بسیاری از مردم در انتخاب رنگ مناسب برای کف پارکت منزل خود دچار سردرگمی می‌شوند. اما نیازی به سردرگمی وجود ندارد چرا که رنگ‌های متعددی از پارکت در بازار موجود هستند به گونه‌ای که می‌توانند با عجیب و غریب ترین ایده‌های طراحی نیز منطبق شوند. هرچند فراتر رفتن از مرزهای سبک‌های سنتی و اعمال […]