Tag Archives: ابعاد زمین ورزشی

ابعاد زمین فوتسال

ابعاد زمین فوتسال

ابعاد زمین فوتسال ابعاد زمین فوتسال   اندازه زمین بازی : طول = حداقل ۲۵ متر و حداکثر ۴۲ متر . عرض = حداقل ۱۵ متر و حداکثر ۲۵ متر . در مسابقات بین المللی برابر است با : طول = حداقل ۳۸ متر و حداکثر ۴۲ متر . عرض = حداقل ۱۸ متر و […]