بایگانی برچسب: ابعاد زمین فوتبال

چمن مصنوعی و اندازه زمین چمن فوتبال و استاندارد فیفا

اندازه ها ▪ زمین بازى باید به شکل مستطیل و درازاى طول باید بزرگتر از دارازى خط دروازه باشد. ▪ طول حداقل ۹۰ متر و حداکثر ۱۱۰ متر. ▪ عرض حداقل ۴۵ متر و حداکثر ۹۰ متر. مسابقات بین المللى ▪ طول حداقل ۱۰۰ متر و حداکثر ۱۱۰ متر. ▪ عرض حداقل ۶۴ متر و […]

ابعاد و مساحت زمین فوتبال

شرایط بازی فوتبال: در این بازی هر تیم دارای ۱۱ بازیکن است که یکی از آن‌ها در دروازه قرار می‌گیرد و بقیه با توجه به استراتژی بازی در نقاط مختلف زمین قرار می‌گیرند. در تقسیم‌بندی دقیق، بازیکن‌ها با توجه به مکان قرارگیری‌شان در زمین به مدافع، هافبک و مهاجم تقسیم می‌شوند. داوری مسابقات فوتبال به […]