بایگانی برچسب: آمادگی ذهنی و روانی

آمادگی ذهنی و روانی در بدنسازی

قهرمانان، تنها مهارت‌های فیزیکی و قدرتی ندارند. آنها از قدرت ذهن و شیوه‌ی تفکر درست نیز برخوردارند. بدنسازی یک نوع جنگ است، پس خودتان را آماده کنید. کگیتو ارگو سام: من فکر می‌کنم؛ پس من هستم. این جمله‌ی خردمندانه در اصل سخنی از فیلسوف معروف، رنه دکارت، در آغاز قرن هفدهم است. زمان، در طول […]