بایگانی برچسب: آسیب های دویدن

آسیب های دویدن و راههای جلوگیری از آن

هیچ احساسی مانند آن نیست که یک دویدن خوب را آغاز کنید و هیچ چیز بدتر از آن نیست که بخاطر مصدومیت، نتوانید بدوید. مشکلاتی مانند درد جلوی ساق پا و سندرم اصطکاک ایلیوتیبیال، در میان دونده‌ها بسیار شایع است و با صدمات ناشی از تروما مانند سکندری خوردن و پیچ خوردگی مچ پا، کاملا […]