چمن مصنوعی

در حال نمایش 7 نتیجه

چمن مصنوعی

با توسعه فناوری های و ساخت دستگاه های اتوماتیک منحصر به فرد ، فناوری ساخت چمن های مصنوعی هم پیشرفت های قابل توجهی داشته است .

شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی در کشور های مختلف باعث شده است که این محصول به صورتهای مختلف در ورزش و تزئینات مورد استفاده قرار بگیرد.

به همین منظور سرمایه گذاری های مختلفی در این حوزه تولیدی صورت گرفته است و شرکتهای مختلفی در این مسیر گام برداشته اند.

در این میان کشور عزیزمان با برخورداری از اقلیمهای مختلف گرم و خشک و سرد و کوهستانی و مرطوب باعث شده است که با توجه به فواید چمن مصنوعی که از طول عمر بیشتر ، عدم احتیاج به نگهداری  و نصب راحتر ، استفاده بیشتری صورت گیرد .

استفاده از چمن های پایه کوتاه ویژه زمین های تنیس و هاکی و چمن های پایه بلند مخصوص زمین های فوتبال با ضخامت ، ارتفاع و رنگ های گوناگون از جمله فعالیت ما در این حوزه میباشد.