بایگانی دسته‌ی: اخبار

تا سال ۲۰۳۰ هر فردی در این سیاره گوشی هوشمند خواهد داشت

با ترکیب طرح های زیبا و طرح بندی با گزینه های قدرتمند، Oshine شما را قادر می سازد که هر نوع وب سایت را از وب سایت نمونه کارها ساده به تجارت الکترونیک کامل بسازید

چگونه روبات ها به کشاورزان در بهبود کیفیت تولید کمک می کنند؟

ما در آستانه انقلاب سبز بعدی هستیم. به غیر از این زمان آن را توسط ربات هدایت می شود. تعدادی از دستگاه های IOT در حال توسعه است که می تواند بسیاری از فرایندها را خودکار کند.

آیا واقعیت مجازی باعث تغییر شیوه ای که بچه ها در مدرسه می آموزند، میباشد؟

تصورات مهمتر از هوش است. آلبرت اینشتین گفت: اگر بتوانید آن را تصور کنید، می توانید آن را بسازید. با VR، هر کودک می تواند قدرت تخیل را دریافت کند. مطمئنا دانش را متحول می کند.

هوش مصنوعی چیز بزرگ بعدی در فن آوری خواهد بود

یک دستیار هوشمند هوشمند است که قادر به انجام انواع مختلف وظایف است. به نظر می رسد براق و A.I آن فوق العاده قدرتمند است. همچنین در طول زمان هوشمند می شود، زیرا بیشتر در مورد شما یاد می گیرد. تنها نگرانی این است که آن بیش از حد مزاحم است.