Monthly Archives: آگوست 2018

حرکات اصلاحی برای درمان قوز پشت کمر

  رول فومی در پشت کمر   برای افرادی که ناحیه سینه‌ای از ستون فقرات آن‌ها دچار خشکی و گرفتگی شده است، انجام تمریناتی با رول فومی ضروری است. بهترین تمرین با رول فومی برای ستون فقرات سینه‌ای، این است که رول فومی را زیر کمر و درست در زیر قسمت‌هایی که دچار خشکی و […]